Dluhopisy EMTC – Czech a.s. pro projekt Lipa Learning.

Projekt Lipa learning se zabývá vývojem vzdělávacích aplikací. Společnost byla založena již v roce 2012, kdy se dalo dohromady přes třicet programátorů, pedagogů a nadšenců a vytvořili první edukativní aplikace. V průběhu dalších let získala společnost řadu mezinárodních ocenění. Vývoj se nezastavil, neustále vyvíjejí nové a nové aplikace s novými postupy pro celostní rozvoj předškolních dětí formou hry. Mimo jiné vlastní i svoji mateřskou školku a nyní pracují na zastřešující aplikaci Lipa Land. Projekt Lipa Learning a jeho rozvoj je částečně financování prostřednictvím dluhopisů.

Proč právě dluhopisy?

Dluhopis je cenný papír, který umožňuje společnosti efektivní formu spolufinancování jejích projektů. Společnost EMTC – Czech a.s. vydala v rámci svého dluhopisového programu dluhopisy pro Lipa Learning , které umožňují rychlejší vývoj nových aplikací, neustálé inovace a umožňují využít další možnosti v oblasti marketingu. Společnost EMTC – Czech a.s. je stabilní subjekt s přehlednou majetkovou strukturou. Investicí do dluhopisů můžete zvýšit hodnotu svých úspor a zároveň přispějete k rozvoji společnosti, která se stará o vzdělávání těch nejmenších formou hry.


Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.