Dluhopisy EMTC – Czech a.s.

Společnost EMTC – Czech a.s. je česká obchodní společnost, která byla založena již v roce 2003. Má bohaté zkušenosti v oblasti zprostředkování, marketingu, makléřských činností a oblasti IT. V roce 2012 vznikla dceřiná společnost Lipa Learning s.r.o. pro vývoj vzdělávacích aplikací a v roce 2016 byl prostřednictvím další dceřiné společnosti Personal ONE s.r.o. spuštěn projekt Airjobs v oblasti personalistiky. Aby mohla společnost lépe a efektivněji investovat do rozvoje, financuje své aktivity také prostřednictvím dluhopisů EMTC – Czech a.s. v rámci dluhopisového programu schváleného ČNB.

Zhodnocení úspor přes dluhopisy

Díky dluhopisům EMTC – Czech a.s. můžete bezpečně zvýšit svoje úspory a společnosti Lipa Learning a Personal ONE se tak mohou rychleji vyvíjet, díky čemuž Vaše investice dále rostou. Společnost EMTC – Czech a.s. funguje na trhu již velmi dlouhou dobu.


Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.