Dluhopisy

Hledáte možnosti investování svých úspor? Místo, kam uložit peníze, kde by byla relativně nízká míra rizika, a přece zajímavé úročení? Zkuste investice do dluhopisů . V pravidelných domluvených intervalech dostáváte výnosy z dluhopisů a na konci předem stanoveného období inkasujete svoji investici zpět.

Dluhopisy EMTC – Czech a.s. pro projekty Lipa Learning a Airjobs

Společnost EMTC – Czech a.s. částečně financuje rozvoj společnosti přes dluhopisy pro své projekty Lipa Learning a Airjobs. EMTC – Czech a.s. je stabilní společnost s transparentní historií i vlastnickou strukturou. Lipa Learning se zabývá vývojem vzdělávacích aplikací pro děti. Její aplikace získávají řadu prestižních mezinárodních ocenění. Airjobs poskytuje služby v oblasti personalistiky. Máte-li jakékoli dotazy ohledně dluhopisů , obraťte se na naše obchodní oddělení, rádi se Vám budeme věnovat.


Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.