Dluhopisy

Hledáte možnosti investování svých úspor? Místo, kam uložit peníze, kde by byla relativně nízká míra rizika, a přece zajímavé úročení? Zkuste investice do dluhopisů . V pravidelných domluvených intervalech dostáváte výnosy z dluhopisů a na konci předem stanoveného období inkasujete svoji investici zpět.

Dluhopisy EMTC – Czech a.s. pro projekty Lipa Learning a Airjobs

Společnost EMTC – Czech a.s. částečně financuje rozvoj společnosti přes dluhopisy pro své projekty Lipa Learning a Airjobs. EMTC – Czech a.s. je stabilní společnost s transparentní historií i vlastnickou strukturou. Lipa Learning se zabývá vývojem vzdělávacích aplikací pro děti. Její aplikace získávají řadu prestižních mezinárodních ocenění. Airjobs poskytuje služby v oblasti personalistiky. Máte-li jakékoli dotazy ohledně dluhopisů , obraťte se na naše obchodní oddělení, rádi se Vám budeme věnovat.


Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s., Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.