Skupině EMTC, resp. mateřské společnosti EMTC – Czech a.s. byl schválen základní prospekt dluhopisů

Březen 20, 2017 10:34 pm Published by

Skupině EMTC, resp. mateřské společnosti EMTC – Czech a.s., byl rozhodnutím České národní banky ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, sp.zn.: S-Sp-2019/00010/CNB/572, schválen základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2017, a to pro období od 7. 3. 2019 do 7. 3. 2020.

Categorised in: Nezařazené

This post was written by lipa